Løyvegaranti

Vi leverer våre garantiforsikringer i samarbeid med NUA og Am Trust

Løyvegaranti informasjon

Den som vil drive persontransport eller godstransport mot vederlag må ha løyve.

Yrketransportlova og tilhørende vedtekter regulerer området.

Løyvemyndighet:

Fylkeskommunene er løyvemyndighet for de behovsprøvde løyvene dvs. drosjeløyve, selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og løyver for rutetransport (buss, fylkesvegferge og lokale båtruter). Statens vegvesens nasjonale transportløyveenhet i Lærdal er løyvemyndighet for de ikke-behovsprøvde løyvene dvs. turvognløyve og løyve for godstransport med motorvogn. Statens vegvesen v/Vegdirektoratet er løyvemyndighet for ruteløyve for riksvegferger.

Beneficiant:

Tilgodesett etter Garantien er enhver kreditor hvis fordring oppstår under utøvelse av Løyvehavers virksomhet som person- eller godstransportør.

Garantiens omfang:

Utbetalinger i henhold til Garantien er maksimert til Garantiens pålydende på det tidspunkt kravet kommer frem til Garantisten. Enhver utbetaling i henhold til Garantien vil redusere Garantistens ansvar tilsvarende.

Garantiperiode:

Garantien dekker krav som er oppstått i perioden fra Garantiens utstedelsesdato og til den opphører. Garantien opphører enten:

a) to måneder etter at Garantisten har sendt skriftlig oppsigelse til Løyvehaver med samtidig underretning til den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1, eller
b) når Løyvehaver har sagt opp Garantien overfor Garantisten, og Garantisten har sendt skriftlig underretning om dette til den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1, eller
c) når den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1 har truffet endelig vedtak om inndragelse av transportløyvet, eller
d) når det åpnes konkurs hos Løyvehaver, eller
e) når Løyvehaver dør.
I situasjoner som nevnt i bokstav b) eller c) ovenfor, fortsetter Garantien likevel å løpe for det antall løyver som eventuelt gjenstår.

Garantiperiode ved ombytting av garantier:

Avløser Garantien en annen, tilsvarende garanti (herunder som følge av skifte av Garantist), dekker Garantien også krav som har oppstått, men ikke var forfalt til betaling i garantiperioden for den tidligere garanti. Krav som nevnt i første punktum kan i så fall ikke kreves dekket av den tidligere garanti. Gjaldt den tidligere garanti et høyere beløp enn Garantien her, gjelder den tidligere garantis beløp for krav som nevnt i første punktum, forutsatt at kravet blir mottatt av Garantisten innen 6 måneder etter at den tidligere garanti opphørte.

Søk om løyvegaranti

Hva koster garantien

Klikk på linjene under for se prisene på individuelle avtaler, for større enheter med 50 løyver eller mer (sentraler, fylkesforeninger etc.) som ønsker en kollektiv avtale for sine løyvehavere – ta kontakt med oss for pris og betingelser.
Drosje
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 2 700  kr 1 350
Transportløyve for funksjonshemmede
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 2 700  kr 1 350
Selskapsvogn
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 2 700  kr 1 350
Turvogn
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 2 700  kr 1 350
Ruteløyve motorvogn
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 2 700  kr 1 350
Gods
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 3 550  kr 1 750

Omkostninger og gebyrer

  • Etableringsgebyr: kr. 0,-
  • Årlig administrasjonsgebyr: kr. 0,-
  • Avtaletillegg: kr. 0,-

Har du spørsmål

Ring oss
Jeg ønsker å bli kontaktet angående Løyvegaranti
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

TaxiForsikring AS i samarbeid med NUA